Ons werk

Continue deformatiemetingen


Het meten van deformaties zonder locatiebezoek d.m.v. continue deformatiemetingen

Deformaties (horizontaal en verticaal) kunnen tot schade leiden. Door deze vroegtijdig inzichtelijk te krijgen, is het mogelijk schades te voorkomen. Het aantonen van het uitblijven van deformaties kan werkprocessen bespoedigen. Door gebruik te maken van telemetrie in combinatie met geautomatiseerde deformatiemetingen kan tegen beperkte kosten goed worden voldaan aan de eisen voor monitoring van geringe deformaties.

Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade aan de nabij gelegen bestaande bouwwerken te voorkomen worden meetpunten op deze objecten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze metingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Het meten van zettingen wordt uitgevoerd met (precisie) waterpassingen. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station.

Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt het meettoestel (Total Station) éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project. Hierbij wordt de eigen positie van het meettoestel per meetronde vastgesteld. De meetwaarden worden via een modemverbinding naar een computerserver gestuurd waar de data realtime wordt verwerkt.

Wiertsema & Partners heeft een datapanel ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin de meetdata continu online wordt gepresenteerd zodat de deformatiemetingen door derden gevolgd en gedownload kunnen worden. Om de data te kunnen volgen wordt een specifieke code verstrekt op projectbasis. Meer informatie vindt u in de folder 'Continue deformatiemetingen'.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player