Ons werk

Trillingsmetingen


Het toepassen van trillingsmetingen bij diverse werkzaamheden

Werkzaamheden waarbij trillingen ontstaan, kunnen schade en hinder veroorzaken, zeker in een bebouwde omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan sloopwerkzaamheden, het in- en uittrillen van damwanden of het heien van funderingspalen. Er wordt daarom voor diverse werkzaamheden steeds vaker voorgeschreven dat trillingsmetingen door een onafhankelijk bedrijf dienen te worden uitgevoerd.

Wij hebben een jarenlange ervaring met de uitvoering van trillingsmetingen en beschikken over verfijnde apparatuur om de trillingsmetingen uit te voern volgens de meet- en beoordelingsrichtlijn van de Stichting Bouw Research(SBR), deel A schade aan gebouwen. Door onze ruime geotechnische expertise met grote en kleine projecten, wordt het schaderisico, aan de hand van de trillingsmetingen, zorgvuldig beoordeeld.

Een meetsysteem voor het uitvoeren van trillingsmetingen bestaat uit een registratie- unit en een sensor. Wij hebben de beschikking over een ruim aantal Vibra en Axilog-meetsystemen en appendages voor het uitvoeren van trillingsmetingen onder wisselende omstandigheden en aan diverse soorten objecten. Al onze meetapparatuur is geschikt voor het uitvoeren van bemande of onbemande trillingsmetingen. Trillingsmetingen worden o.a. verricht aan gebouwen, leidingen en bruggen.

Bij de start en/of op cruciale momenten is vaak één van onze gespecialiseerde medewerkers aanwezig om de trillingsmetingen uit te voeren en eventueel de werkzaamheden en de trillingsniveaus te optimaliseren.

Tijdens andere momenten van de trillingsmetingen kan veelal worden gemeten zonder de aanwezigheid van een medewerker. Wij beschikken over state-of-the-art materieel. Indien gewenst, is het mogelijk de trillingsmetingen via een modemverbinding vanaf ons kantoor te monitoren. Tevens bestaat de mogelijkheid om door een e-mail of sms-bericht op de hoogte te worden gesteld van een eventuele overschrijding van vooraf ingestelde signaal en alarmwaarden.

Na uitvoering van de trillingsmetingen wordt een rapportage opgesteld. Waarin, naast een beschrijving van de uitgevoerde metingen en geregistreerde waarden, ook uitspraken worden gedaan over de mate waarin het ontstaan van schade aan belendingen als gevolg van de gemeten trillingen aannemelijk mag worden geacht.

Op de pagina 'folders' kunt u onze folders 'trillingsmetingen' en 'bouwputmonitoring' downloaden.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player