Ons werk

Scheurmetingen


Het registreren van scheuren door scheurmetingen

Door verschillende oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan (zoals metselwerk, beton of natuursteen). Voorbeelden van deze oorzaken zijn o.a. zetting van de fundering en overbelasting van vloeren boven muuronderbrekingen (kozijnen) of door drukkrachten van kapconstructies.

Deze bestaande scheuren kunnen o.a. door grondwaterstandverlagingen, bouwactiviteiten of door gebreken van de fundering groter worden. Door het uitvoeren van scheurmetingen is het mogelijk de scheuren te monitoren. Bij scheurmetingen worden scheurmeters geplaatst in de scheuren. Een scheurmeter bestaat uit twee delen die ieder aan een kant van een scheur wordt bevestigd. Op deze wijze kan door de toepassing van scheurmetingen gedurende een periode objectief bepaald worden of scheuren wel of niet groter groter worden (actief zijn).  

De toepassing van scheurmetingen vindt veelal in combinatie met de uitvoering van nauwkeurigheidswaterpassingen plaats indien voor aanvang van de werkzaamheden al sprake is van scheurvorming in belendingen.

Door de bestaande scheuren te voorzien van zogenaamde scheurmeters kunnen eventuele wijzigingen in scheurwijdte in de gaten worden gehouden. Middels het herhaaldelijk fotografisch vastleggen van de scheurmeters worden de resultaten van de scheurmetingen gepresenteerd. Het toepassen van scheurmetingen kan gedurende een proces veel discussies voorkomen. Door de resultaten van scheurmetingen kan het noodzakelijk zijn om activiteiten te staken zodat eventuele verdere schade wordt voorkomen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player