Ons werk

Proefbelastingen


Het uitvoeren van proefbelastingen op constructies en/of constructieonderdelen

De uitvoering van proefbelastingen kan zowel geschieden op funderingspalen als op volledige constructies zoals bruggen. Een proefbelasting is bedoeld om de grondmechanische draagkracht van een paal of constructie vast te stellen. De technische kwaliteit van de constructie(onderdelen) wordt door een proefbelasting niet aangetoond of bepaald.

Een proefbelasting van palen kan worden uitgevoerd als een statische belasting, dynamische belasting of een statische-dynamische belasting (Statnamic). Elk type proefbelasting heeft qua uitvoering voor- en nadelen, welke vooraf goed overwogen dienen te worden. Alle soorten proefbelastingen resulteren in de weergave van de draagkracht. De draagkracht van palen is afhankelijk van o.a. bodemopbouw en paalspecificaties (lengte, schachtafmeting, type, ed.).

Het proefbelasten van gehele constructies, zoals een brug, geschiedt door het gelijkmatig verhogen van een belasting op de constructie. Voorafgaande aan en gedurende de proefbelasting worden aangebrachte meetpunten van de constructie nauwkeurig ingemeten.Door de belasting in stappen te verhogen en continu de optredende verplaatsingen te registeren kunnen uitspraken worden gedaan over het rekendraagvermogen van de paal of constructie. De belastingsstappen dienen te zijn afgestemd op het geschatte draagvermogen van de paal of constructie.

Eventueel kunnen wij samen met u een proefbelastingsplan opstellen op basis van de bij ons beschikbare gegevens.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player