Ons werk

Hellingmetingen


Het toepassen van hellingmetingen met inclinometer bij horizontale verplaatsingen 

Horizontale verplaatsingen in de ondergrond kunnen leiden tot schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur als dijken, wegen en transportleidingen. Deze horizontale verplaatsingen zijn met name gerelateerd aan ontgravingen of ophogingen. Door regelmatige nauwkeurige hellingmetingen in verticale meetbuizen kunnen horizontale verplaatsingen in de ondergrond worden vastgesteld. Tijdige en adequate anticipatie op de resultaten van de hellingmetingen kan veelal aanzienlijke schade voorkomen.

Hellingmetingen worden uitgevoerd met de zogenaamde hellingmeter, ook wel inclinometer genoemd. De hellingmeetbuis is een kunststof buis met speciale groeven voor de geleiding van de inclinometer. De hellingmeetbuis wordt geplaatst in een boorgat of met een sondeerwagen op diepte gedrukt. Tijdens de hellingmetingen wordt de inclinometer vanaf de onderkant van de buis in stappen van een halve meter naar boven getrokken. Hierbij wordt de helling van de buis in twee richtingen ten opzichte van de verticaal gemeten.

De hellingmetingen worden door de aangesloten computer vervolgens omgerekend naar de horizontale afwijking van de buis.

Na uitvoering van de hellingmetingen wordt de veldcomputer uitgelezen op ons kantoor in Tolbert. Van de resultaten van de hellingmetingen wordt een rapportage opgesteld.

Op de pagina 'folders' kunt u onze folder 'hellingmetingen' downloaden.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player