Ons werk

Reologisch onderzoek

Reologie is een term ontleend aan het Griekse Rheos dat staat voor 'stromen' of 'vloeien'. Het is het onderdeel van de wetenschap, dat de relatie bestudeert tussen de krachten uitgeoefend op een materiaal en de vervorming of stroming die daardoor ontstaat.

Wiertsema & Partners kan door middel van de Sludge Sampler slib monsters boven halen op een bekende diepte en deze onderzoeken op reologische eigenschappen in ons laboratorium. Hiervoor zijn wij in het bezit van een Brookfield rheometer. Hiermee kunnen de flowcurves worden bepaald van de slib monsters en desgewenst de viscositeit en zwichtspanning worden afgeleid.

Toepassingen:

- bepaling nautische diepte;
- vloeibaarheid van het slib (bepaling verhang).
rheometer
          Rheometer

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player