Ons werk

Laboratoriumproeven


De uitvoering van geotechnische laboratoriumproeven

Voor het verkrijgen van nadere informatie betreffende de aangetroffen grondsoorten kunnen  laboratoriumproeven worden uitgevoerd in ons eigen laboratorium. Tevens worden veel laboratoriumproeven uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in met name de parameters die belangrijk zijn bij het inschatten van geohydrologische effecten van projecten waarbij de waterhuishouding wordt beïnvloed (bemalingen, aanleg van nieuwbouwwijken, ontgrondingen, aanleg van infiltratie- en drainagesystemen).

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het vaststellen van de categorie van erosiebestendigheid van klei. Klei is namelijk prima materiaal voor dijken. De eigenschappen van dit natuurlijk materiaal kunnen echter nogal uiteen lopen. Niet alle klei is geschikt voor bepaalde toepassingen, zoals dijkverbetering. Afhankelijk van de belasting op een talud dient een meer of minder erosiebestendige categorie klei te worden toegepast voor dijkbekleding. Op het gebied van erosiebestendigheid worden drie categorieën onderscheiden. Geotechnisch laboratoriumonderzoek is nodig om deze te kunnen vaststellen.

De laboratoriumproeven worden allen uitgevoerd conform de geldende landelijke normen en/of internationale richtlijnen (Standaard RAW-bepalingen, NEN-normen, CUR-aanbevelingen enz.). Ook kunnen er, indien gewenst, volgens de meest gangbare buitenlandse normen laboratoriumproeven worden uitgevoerd (British Standard, DIN en ASTM).

De behandeling en conservering van de binnenkomende monsterbussen wordt volgens de daarvoor geldende normering uitgevoerd. Monsters welke voor laboratoriumproeven worden aangeboden, worden met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid behandeld. De laboratoriumproeven worden uitgevoerd volgens de procedures welke in de bijbehorende normen worden vermeld. De binnengekomen monsters worden na aankomst in een geconditioneerde ruimte opgeslagen totdat de laboratoriumspecificaties bekend zijn.

Nadat de laboratoriumspecificaties bekend zijn, worden de monsters hetzij uitgedrukt dan wel opengesneden. Een ongeroerd monster wordt alleen kort voor het beproeven uit de monsterbus gehaald. De kwaliteit en homogeniteit van de monsters wordt vastgesteld. Vervolgens worden deelmonsters voor laboratoriumproeven uitgenomen. Het restant van het monster wordt geclassificeerd of tegen uitdroging verpakt en bewaard zodat hier eventueel later laboratoriumproeven op uitgevoerd kunnen worden.  

Een aantal veel voorkomende laboratoriumproeven worden hier benoemd en toegelicht. In ons laboratorium kunnen wij vrijwel alle laboratoriumproeven uitvoeren welke voor de werkvelden geohydrologie en geotechniek relevant zijn.

Indien u meer informatie wenst over laboratoriumproeven, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte aan te vragen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player