Ons werk

Geohydrologie


Grondwater / geohydrologie: een cruciaal onderdeel voor ondergrond en gebouw of ruimte.

Het krijgen van inzicht in de lokale geohydrologie is dan ook van belang voor een grote diversiteit van werkzaamheden in de civiele techniek zoals:

- het bouw- en woonrijp maken van gebieden;
- stedelijk waterbeheer;
- ontgrondingen;
- ontwerp van polders en (ondergrondse) kunstwerken;
- bouwputontwerp;
- koude-warmteopslagsystemen;
- schade en expertise;
- dijken.

Voor al deze activiteiten verricht Wiertsema & Partners verschillende werkzaamheden. We zijn zowel betrokken in het prille beginstadium als tijdens de uiteindelijke gebruiksfase. Tijdens de beginfase ligt de focus op de haalbaarheid, het uitvoeren van effectenstudies en risico-inventarisaties. Tijdens de ontwerpfase maken we als geohydrologisch specialist vaak deel uit van ontwerp- of bouwteams. Tenslotte ligt in de gebruiksfase de focus van onze werkzaamheden op monitoring en expertiseonderzoek, zoals het aanleggen en onderhouden van peilbuisnetwerken en hydrologische analyses.
 
Onze kracht hierbij is dat we zowel de uitvoering als de analyse zelf in huis hebben waardoor we snel kunnen schakelen en het (grond)onderzoek en advies als één geheel beschouwen. Kenmerkend voor de geohydrologen van Wiertsema & Partners is de vertaling van het ruimtelijk (gedeeltelijk ongrijpbaar) beeld, via grondonderzoek, pompproeven etc., naar een concrete lokale situatie / concreet ontwerp.
 
Met 4 hydrologen zijn we dagelijks bezig om deze projecten te realiseren, samen met collega’s van andere afdelingen binnen Wiertsema & Partners.

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte aan te vragen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player