Ons werk

Milieukundig bodemonderzoek


Waarom is milieukundig bodemonderzoek belangrijk?

Bij bouwplannen, vastgoedtransacties, infrastructurele plannen of beheer en onderhoud van waterwegen speelt de kwaliteit van bodem en water een belangrijke rol. Door middel van milieukundig bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem vastgesteld. Is er bijvoorbeeld asbest, een metaal of een andere verontreiniging aanwezig?

De afdeling Milieu van Wiertsema & Partners ondersteunt partijen op het gebied van milieukundig bodemonderzoek, toezicht, directievoering, haalbaarheid, risico's en vergunningen bij het realiseren van milieukundige projecten. Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren, bedrijven, waterbeheerders en overheden. 

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende (water)bodemonderzoeken, zoals o.a. een verkennend of nader bodemonderzoek. Naast deze bodemonderzoeken verzorgen wij tevens astbestonderzoeken en milieukundig advies. Wij beschikken over verschillende certificaten voor het vakkundig en veilig uitvoeren van bodemonderzoeken.

Wij verzorgen het hele traject van milieukundig bodemonderzoek tot, indien nodig, het voorbereiden, begeleiden en evalueren van een sanering. Uw doelen staan hierbij centraal. Indien er bij werken grond of bouwstoffen vrijkomen dan kunnen wij met een bouwstoffenonderzoek de kwaliteit en de afvoerbestemming van het materiaal bepalen.

Voor meer informatie over milieukundig bodemonderzoek belt u (0594) 51 68 64 of stuurt u een e-mail naar info@wiertsema.nl

Tevens is het mogelijk via onze site een offerte voor milieukundig bodemonderzoek of andere milieukundige werkzaamheden aan te vragen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player