Ons werk

Waterbodemonderzoek


Waarom is waterbodemonderzoek belangrijk?

Een gedegen waterbodemonderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van het sediment en slib in rivieren, kanalen, estuaria, havens en zeeën is bijna altijd noodzakelijk voor het opstellen van een baggerplan, het genereren van modelstudies en/of haalbaarheidsstudies naar innovatieve oplossingen voor het onderhoud hiervan.

Wiertsema & Partners heeft ruime ervaring op het gebied van waterbodemonderzoek. Van het opstellen van een waterbodem- onderzoeksplan tot het uitvoeren en begeleiden van het onderzoek. Hierbij kan tevens aan de volgende aspecten worden gedacht:

- voorbereidingen voor het opstellen van een onderzoeksplan;
- uitvoeren waterbodemonderzoek;
- laboratoriumproeven.

Met onze eigen veldploeg, ons werkschip (Grietje W) en geotechnisch laboratorium kunnen wij de waterbodem in kaart brengen conform vigerende milieurichtlijnen en -protocollen en tevens de fysische en reologische eigenschappen bepalen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player