Ons werk

Geohydrologisch onderzoek


Waarom is geohydrologisch onderzoek belangrijk?
 

Geohydrologisch veldonderzoek wordt verricht om de bodemopbouw en de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent deze waterdoorlatendheid is onder andere belangrijk bij waterstandsverlagingen (bronbemalingen) en het bepalen van de mogelijkheden voor drainage of infiltratie.

Voorafgaand aan een geohydrologisch onderzoek wordt een eerste oordeel betreffende de geohydrologische eigenschappen verkregen door de interpretatie van op de onderzoekslocatie uitgevoerde sonderingen en boringen. Aanvullend kan ons bedrijf geohydrologisch onderzoek uitvoeren middels verschillende methodieken. Op deze wijze kan de doorlatendheid van de bodem worden onderzocht.

Het meest waarheidgetrouwe beeld wordt gevormd door het uitvoeren van een pompproef. Deze proef wordt o.a. vooral uitgevoerd indien er, geohydrologisch gezien, weinig gegevens bekend zijn over bodemopbouw. Bij bepaalde omstandigheden kan het uitvoeren van een doorlatendheidstest in-situ (op locatie) nodig zijn. Hierbij worden proeven in een boorgat uitgevoerd. Informatie over grondwaterstanden en –stroming kan worden verkregen door het uitvoeren van grondwaterstandsmetingen en –monitoring. Een geohydrologisch monitoringsproject is een goed instrument om problemen met grond- en oppervlaktewater in bebouwde gebieden inzichtelijk te maken.

Indien u meer informatie wenst over geohydrologisch onderzoek, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte voor geohydrologische werkzaamheden aan te vragen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player