Ons werk

Geotechnisch grondonderzoek


Waarom is geotechnisch grondonderzoek belangrijk?

Geotechnisch grondonderzoek wordt verricht om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent de bodemeigenschappen is onder andere noodzakelijk bij de bepaling van het te kiezen funderingstype bij nieuwbouwprojecten. Ook in geval van maaiveldophogingen, ontgravingen, waterstandsverlagingen en/of zandwinning is informatie over de bodemeigenschappen essentieel.

Wij hebben de beschikking over geavanceerde apparatuur en ervaren personeel om grondonderzoek uit te voeren. De uitvoering van sonderingen en boringen is veelal de eerst te zetten stap bij een grondonderzoek. Het type equipement dat ingezet wordt voor het grondonderzoek is afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van het terrein. Wij voeren zowel op land als op water sonderingen en boringen uit.

Naast het uitvoeren van grondonderzoeken hebben wij voor het uitvoeren en begeleiden van een geotechnisch monitoringsproject en gespecialiseerde metingen een separate afdeling. De werkzaamheden van deze afdeling worden beschreven onder 'Geomonitoring'. 

Indien u meer informatie wenst over geotechnisch grondonderzoek, neemt u dan gerust contact met ons op. Tevens is het mogelijk via onze site een offerte voor gronderzoek aan te vragen. Ons bedrijf is ISO en VCA** gecertificeerd. Wij werken volgens de meest recente nationale (NEN, CUR) en internationale (BST, ASTM, ISO, Eurocode) normen voor het vakkundig en veilig uitvoeren van grondonderzoek.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player