Nieuws

Peat Dikes and Strength Parameters

21-10-2013

Alicja Tomczak heeft voor Peatlands International het artikel 'Peat Dikes and Strength Parameters – Unexpected Results' geschreven. Alicja heeft voor haar studie stage gelopen bij onze firma. Peatlands International is het magazine voor leden van de International Peat Society, waarvan Het Nederlands Veengenootschap de zelfstandige Nederlandse afdeling is.