Nieuws

Nieuwe beoordelingsrichtlijn trillingsmetingen

17-12-2012

Meer en grotere binnenstedelijke projecten zorgen ervoor dat trillingsoverlast toeneemt. Steeds meer gemeenten stellen daarom een Nota Bouwhinder op waarin ‘trillingen’ een vast onderdeel vormt. Er worden daarom ook steeds meer trillingsmetingen uitgevoerd.

Hierdoor ontstond een compleet nieuw vakgebied, al bleef voor aannemers en adviesbureaus vaak onduidelijk hoe ze moesten omgaan met de ingewikkelde materie. Hierdoor blijkt regelmatig dat de metingen niet op de juiste wijze worden uitgevoerd. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het onjuist uitvragen van trillingsmetingen of een gebrek aan deskundigheid bij het opstellen van het monitoringsplan of het meten. Er ontstond daarom steeds meer behoefte aan een duidelijke beoordelingsrichtlijn waarmee de kwaliteit van de metingen wordt gegarandeerd.

Gesteund door positieve berichten vanuit de verzekeraars en van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een inventarisatie gemaakt van partijen die de totstandkoming van de BRL willen ondersteunen en van partijen die de intentie hebben het procescertificaat te verwerven. Wiertsema & Partners heeft reeds vele jaren ervaring met het meten van trillingen en heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe richtlijn.

Op 6 december 2012 zijn wij geaudit door IKOB-BKB conform de nieuwe BRL. Op 11 december 2012 hebben wij het certificaat, waarmee de kwaliteit van de uitgevoerde metingen wordt gewaarborgd, in Houten in ontvangst genomen. Hiermee is Wiertsema & Partners één van de eerste bureaus die in het bezit is van het procescertificaat voor het uitvoeren van trillingsmetingen.

ontvangst certificaat