Nieuws

Wiertsema aktief betrokken bij totstandkoming BRO

14-11-2012

Wiertsema & Partners werkt mee aan de totstandkoming van de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Het is één van de Geobasisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de BRO staat informatie over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. In de BRO zal de registratie Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO en ook de bodemkundige registratie BISNederland van Alterra worden opgenomen. Later worden mogelijk ook gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd. Op de pagina video's vindt u een film over onze betrokkenheid bij de BRO.

Meer informatie over de BRO vindt u op http://www.broinfo.nl/.