Nieuws

CUR-Aanbeveling 109

20-08-2012

In maart 2007 is de CUR-Aanbeveling 109 'Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen' verschenen. Na 5 jaar is er veel ervaring opgedaan met deze Aanbeveling. Tevens is de meetmethode verder ontwikkeld en verbeterd. Het is daarom ook van belang om de CUR-Aanbeveling 109 aan te passen en te verbeteren, zodat deze actueel blijft. Voor het herzien van de Aanbeveling is een technische commissie samengesteld. Wiertsema & Partners maakt ook onderdeel uit van deze commissie.