Nieuws

ISO 14001 certificering

08-10-2013

Duurzaam gebruik van de ondergrond en geotechniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast geldt voor Wiertsema & Partners dat zorg voor milieu en aandacht voor duurzaamheid onderdelen zijn die verweven zijn in de gehele bedrijfsvoering. Milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van Wiertsema, dienen zoveel als mogelijk te worden voorkomen of beperkt. Om de milieuzorg in de bedrijfsvoering te verankeren, hebben wij ons milieuzorgsysteem laten certificeren volgens NEN-EN-ISO 14001.

Deze certificering geldt als een bewezen methode om de zorg voor milieu structureel in de bedrijfsvoering te vergrendelen. Door middel van het milieuzorgsysteem wordt in de bedrijfsvoering structureel aandacht besteed aan milieu en neemt het milieubewustzijn van de medewerkers toe. Als ingenieursbureau zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Wij beschouwen het dan ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de advisering en bij de uitvoering van werkzaamheden zoveel als mogelijk de varianten te betrekken die duurzaamheid bevorderen en het milieu ontzien.