Nieuws

Pompproef op de rivier de Lek

24-05-2012

In het kader van dijktoetsing heeft Wiertsema & Partners, als onderdeel van een grote geotechnische en geohydrologische opdracht, voor waterschap Rivierenland een pompproef op het water uitgevoerd. Met deze pompproef wordt de doorlatendheid van de grondlagen onder de rivierbodem onderzocht.

pompproef