Nieuws

Milieukundig onderzoek Haak om Leeuwarden

23-06-2011

Voor de Provincie Fryslân voeren we momenteel een omvangrijk milieukundig onderzoek uit voor het noordelijke deel van de Haak om Leeuwarden. De Haak om Leeuwarden is de nieuwe rijksweg die aan de (zuid)westkant van Leeuwarden wordt gerealiseerd. De weg vormt de verbinding tussen de huidige A31 en de N31 en wordt de nieuwe ontsluiting rond Leeuwarden. De Noordwestelijke invalsweg, de westelijke invalsweg en de Overijsselse laan worden gerealiseerd waardoor er een nieuwe ontsluiting ontstaat.

De volgende werkzaamheden worden door ons bureau uitgevoerd:

- boringen;
- het plaatsen van peilbuizen;
- waterbodemonderzoek.


kaart Haak om Leeuwarden