Nieuws

Nieuw certificaat

12-11-2010

Wiertsema & Partners heeft een nieuw certificaat behaald: de BRL 2100, Mechanisch boren, voor zowel geotechnisch- als milieuonderzoek.

De volgende werkzaamheden verrichten wij nu onder dit certificaat:

-          bodemonderzoek, boren en bemonsteren grondwater;

-          waterbodemonderzoek, slibmonsters en vaste bodem, binnenwater en op zee;

-          partijkeuringen grond;

-          asbestonderzoek in grond;

-          begeleiden van bodemsaneringen, landbodem;

-          mechanisch boren, diep boorwerk vanaf 5 meter.