Nieuws

Onderzoek windturbines Curaçao

18-11-2016

Wiertsema & Partners en haar zusterbedrijf CEGE Caribbean zijn door Nu-Curacao Windparken B.V. betrokken bij de bouw van de fundaties van 5 nieuwe windturbines bij Tera Kora op Curaçao. In gezamenlijkheid hebben de bedrijven het benodigde geotechnisch en geofysisch onderzoek uitgevoerd, maar zijn nu ook betrokken bij de uitvoering van het project.  Hiermee is in juli gestart. In de uitvoeringsfase zijn beide bedrijven ingeschakeld voor het aanbrengen en testen van de benodigde 200 trekankers. Deze werkzaamheden zijn nu in volle gang. Daarnaast is CEGE Caribbean belast met de kwaliteitscontrole van het beton en in een eerdere fase al bij de controle van de benodigde toegangswegen naar de 5 locaties.