Nieuws

Deltares Large Diameter Sampler

13-10-2016

Partners DLDS

Recente ontwikkeling in het toetsen en ontwerpen van waterkeringen is het gebruik van probabilistische methoden. In dergelijke analyses speelt de variatie in grond-eigenschappen een belangrijke rol. De variatie in grondeigenschappen is lastig te bepalen, omdat bij het bemonsteren van grond het monster enigszins wordt verstoord. Hierdoor is de variatie in grondeigenschappen, zoals die volgt uit laboratoriumonderzoek groter dan de werkelijk variatie. Door het bemonsteren van grote volumes grond kan in het laboratorium, onder geconditioneerde omstandigheden een klein, ongestoord, monster uit het blok worden getrimd. Daarnaast heeft Deltares een serie grote laboratoriumapparaten ontwikkeld voor het beproeven van (vezelig) veen. Ook deze proeven dragen bij aan het beter benaderen van het werkelijke grondgedrag. Om grote monsters te kunnen steken, is afgelopen jaar een steekapparaat ontwikkeld om ongeroerde grondmonsters te kunnen nemen met een grote diameter. Hierdoor kunnen in laboratoriumomstandigheden ongeroerde proefstukken worden getrimd en monsters beschikbaar worden gemaakt om in de grote opstellingen te kunnen beproeven. De ontwikkeling is ondersteund vanuit TKI Deltatechnologie.

Afgelopen maanden zijn op verschillende locaties succesvol grondmonsters genomen tot meer dan 4,5 m diepte. Met het apparaat kunnen grondmonsters worden genomen met een diameter van 400 mm en een maximale hoogte van 1000 mm.

Om de kwaliteit van de grote grondmonsters die genomen zijn met de DLDS te kunnen toetsen, zijn eveneens grondmonsters genomen met de Sherbrooke sampler. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek worden in december 2016 verwacht.

Klik hier als u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van de vorderingen.