Nieuws

Afstudeeropdracht Hanze Hogeschool

08-03-2016

Sedimentatie in havens gelegen in estuaria is al voor meerdere decennia een probleem voor de havenautoriteiten. Havenautoriteiten zijn altijd op zoek naar de meest duurzame manier voor het kunnen garanderen van de nautische diepte in hun havens en toegangskanalen.

In het PIANC rapport #102 ‘Minimising Harbour Siltation’ wordt een succesvol geïmplementeerd duurzaam systeem gepresenteerd. Het systeem bestaat uit een onder een helling liggende waterbodem die sediment transport kan faciliteren, mogelijk door initiatie van water injectie baggeren, richting een permanent geïnstalleerde onderwaterpomp.

Het verzamelde sediment wordt vervolgens verpompt naar de aanliggende rivier. Dit systeem is gebaseerd op de mogelijkheid van het slib om te vervloeien op een helling richting de pomp. 

Twee studenten van de Hanze Hogeschool in Groningen zullen voor hun afstudeeropdracht een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren naar de implementatie van een dergelijk systeem in één van de noordelijke havens van Nederland. De havens in het noorden van Nederland liggen aan de Waddenzee of de Dollard en hebben alle te maken met sedimentatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Barth:

r.barth@wiertsema.nl