Nieuws

4th MASHCON Conferentie

08-03-2016

Wiertsema & Partners heeft samen met Flanders Hydraulic Research voor Groningen Seaports onderzoek gedaan naar de invloed op de manoeuvreerbaarheid van schepen bij varen met een negatieve kielspeling (t.o.v. 210 kHz peiling). Hiervoor is een veldtest uitgevoerd in de haven van Delfzijl.

Deze veldtest is uitgevoerd in mei 2015 gedurende springtij met een negatieve kielspeling tot -5% (t.o.v. 210 kHz peiling). Tijdens deze veldtest zijn meerdere proefvaarten uitgevoerd met verschillende kielspelingen in het toegangskanaal van Delfzijl.

Op de 4th MASHCON Conferentie in Hamburg zal een publicatie worden gepresenteerd aangaande de 2nd Full Scale Field Test in the Port of Delfzijl.

De publicatie geeft een overzicht van de uitgevoerde veldtest, de gebruikte meettechnieken voor kwalificatie van het aanwezige sediment, een overzicht van de verschillende betrokken partijen en de resultaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Barth:

r.barth@wiertsema.nl