Video's

DLDS versus Sherbrooke Sampler
De Deltares Large Diameter Sampler vergeleken met de Sherbrooke Sampler.
Drone film open dag familie

Een impressie van ons wagenpark op de familie open dag 2016.

Film BRO Sonderingen
Wiertsema aktief betrokken bij totstandkoming BRO.
Grote veenmonsters
Video over het testen van de Deltares Large Diameter Sampler.
HDD boring gasleiding Noord-Duitsland

Video van een HDD boring voor de aanleg van de gastransportleiding van de Gasunie in Noord-Duitsland. Onze medewerker Jaap Jagt werkt voor dit project als wateropzichter voor Gasunie Deutschland via de Antea Group.

Kademuur inspectie Utrecht 2014
Film over het samenwerkingsverband tussen Wiertsema & Partners en Nautikaris voor het project Kademuur inspectie Utrecht.
Los sondeerapparaat
Het inzetten van een los sondeerapparaat voor moeilijk bereikbare locaties.
Multi disciplinair dijkonderzoek
Filmimpressie van het multidisciplinair dijkonderzoek uitgevoerd voor waterschap Rivierenland in het kader van het HWBP.
Sailing through fluid mud in Emden and Delfzijl
SEMASO is in staat om oplossingen te leveren voor het minimaliseren van siltatie in rivieren, estuaria en mariene kust gebieden.
Video fluid mud wave Delfzijl Harbour
Echoscoop opname van waargenomen golf van vloeibaar slib in de haven van Delfzijl tijdens een scheepsproef.